Autoritățile de resort lansează 2 programe naționale dedicate antreprenorilor

Autoritățile de resort lansează 2 programe naționale dedicate antreprenorilor
person Horeca
access_time_filled

finantareimmDepartamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism anunță astăzi, 17 martie 2014, lansarea a două programe naționale menite să susțină antreprenoriatul și să contribuie la dezvoltarea economică: Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare ” START și Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului.

I. Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare ” START

–    Perioada de înscriere online: 17.03.2014, ora 10.00 și 26.03.2014, ora 20.00.
–    Criterii eligibilitate pentru societățile comerciale:

o    IMM-uri organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;
o    au capital social integral privat;
o    nu au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori;
o    au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerțului la data completării online a planului de afaceri și obiectul de activitate pe care accesează este eligibil în cadrul Programului;
o    nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, nici pentru sediul social, nici pentru toate punctele de lucru;
o    nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
o    nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile „Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

–    Condiții de acordare a finanțării:
o    Alocație Financiară Nerambursabilă ” maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
o    Contribuție proprie ” minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

II.    Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

–    Perioada de înscriere online: 17.03.2014, ora 10.00, urmând să fie închisă cu 3 zile înainte de desfășurarea ultimului târg regional.
–    Obiective:
o    Prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat și Meșteșuguri, Programul urmărește:

  • câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii;
  • stimularea cererii interne de servicii și produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;
  • creșterea vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia;
  • îmbunătățirea accesului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații;
  • dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale;
  • promovarea serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiționale și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă;

–    Acțiunile desfășurate în cadrul Programului:
o    organizarea unor târguri regionale ale meșteșugarilor și artizanilor sub forma unei expoziții cu vânzare;
o    organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru și prezentări în scopul promovării produselor și serviciilor realizate de către artizani și meșteșugari, câștigării de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii, creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și a îmbunătățirii competențelor antreprenoriale, obținerii vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia, promovării serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii simple și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiționale;
o    diseminarea de materiale informative.

–    Criterii de eligibilitate:
o    Întreprinderi mici și mijlocii, societăți comerciale, societăți cooperative, inclusiv societăți cooperative meșteșugărești mixte care sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit dispozițiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;
o    Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerțului și autorizate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale) care desfășoară activități în domeniul meșteșugurilor, în special al celor tradiționale și în domeniul artei populare și artizanatului;
o    Asociații profesionale sau fundații și au ca scop promovarea meșteșugurilor și a meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual, a produselor și serviciilor cu specific tradițional, inclusiv din domeniul artei populare și artizanatului.

Reamintim că în data de 10 martie 2014 Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism a lansat:
–    Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
o    La 17.03.2014 au fost transmise 1076 de aplicații;
–    Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
o    La 17.03.2014 au fost transmise 105 aplicații.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302