Legea IMM-urilor, modificată

Legea IMM-urilor, modificată
person Horeca
access_time_filled

modificarilegeaimmurilorModificările la Legea IMM-urilor au fost adoptate marți, 8 aprilie a.c., de Camera Deputaților cu 318 voturi pentru și ,,0″ împotrivă, a anunțat ieri Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism, Florin Jianu.

Aceste modificări aduse Legii 346/2004, cunoscută ca Legea IMM-urilor, au drept scop transpunerea în legislația românească a celor 10 principii prevăzute de inițiativa Comisiei Europene „Small Business Act” (SBA). Măsurile de operaționalizare a acestor principii sunt menite să confere valoare adăugată mediului de afaceri la nivel comunitar. Principalul scop al acestei noi măsuri legislative este de a asigura șanse egale tuturor IMM-urilor și a ameliora cadrul juridic și administrativ pe întreg teritoriul UE.

Modificarea Legii nr. 346/2004 va avea ca principale rezultate:

Implementarea integrală a principiilor SBA și măsuri de operaționalizare a acestora, evitând astfel discriminarea IMM-urilor din România, comparativ cu IMM-urile din țările în care SBA se aplică.

Principalele prevederi:

1)    Testul IMM se efectuează de către inițiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia și constă în efectuarea unui sondaj cu privire la potențialele efecte generate în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii la introducerea noilor reglementări. Evaluarea rezultatelor Testului IMM, trebuie să conducă la identificarea corecțiilor care se impun în definitivarea proiectului de act normativ. Cu această ocazie, devine obligatorie consultarea organizațiilor reprezentative ale întreprinderilor mici și mijlocii privind conținutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact și a Testului IMM.

2)    Dispoziții speciale referitoare la achizițiile publice în cazul IMM-urilor care subcontractează părți din contracte. Va exista obligația includerii de prevederi privind termenele și modalitatea de plată a subcontractanților. În acest fel se va evita amânarea plăților de către primii contractori a celor care prestează (subcontractanți) în mod efectiv lucrările sau livrează bunurile, în majoritatea cazurilor fiind IMM-uri.

Acestea vin în completarea dispozițiilor care dispun că IMM-urile beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanția pentru participare și de garanția de bună execuție, cerute în achizițiile publice de produse, lucrări și servicii.

3)    asigurarea a 0,4% din PIB.

4)   Principiul numărului constant, însemnând introducerea unor noi sarcini administrative (obligații de raportare/conformare) pentru întreprinderi mici și mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente. Definirea tuturor regulilor s-a realizat prin respectarea principiului „Gândiți mai întâi la scară mică”.

5)    Asigurarea premiselor necesare pentru operaționalizarea în România a strategiei UE 2020 privind construirea economiei inteligente, sustenabile și inclusive. Prin completările introduse, se va acorda sprijin întreprinderilor mici și mijlocii prin facilitarea accesului la fondurile externe nerambursabile, prin proiectarea și implementarea unor programe destinate IMM-urilor, precum:

•    fond de microfinanțare a IMM-urilor axat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare de vârf și introducerea noilor tehnologii;
•    programe speciale de cercetare, dezvoltare și consultanță privind managementul, marketingul, networkingul, investițiile în IMM-uri, în vederea furnizării de soluții pragmatice pentru creșterea funcționalității și performanțelor firmelor pe piața internă și internațională;
•    fond pentru cofinanțarea realizării de produse ecologice:
•    fond pentru minigranturi pentru microintreprinderi;
•    program pentru organizarea în fiecare regiune a țării, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finanțate din fonduri europene, care să valorifice și condițiile specifice fiecărei zone;
•    fond capital de risc în vederea finanțării înființării de start-up-uri inovative.

6) Asigurarea dezvoltării continue a sistemului educațional de promovare a culturii și competențelor antreprenoriale prin sprijinirea parteneriatului între mediul de afaceri și sistemul educațional în organizarea de cursuri de formare antreprenorială și profesională.

7) Prin asigurarea cadrului legal, se crează premisele pentru acordarea de stimulente pentru crearea de locuri de muncă. În acest sens, se va pune în evidență în mai mare măsură potențialul IMM-urilor de a contribui la creșterea gradului de ocupare având în vedere că:

a) în România,în jur de 60% din numărul de salariați din economie lucrează în cadrul IMM-urilor (aproximativ 2,5 milioane angajați în peste 700.000 de IMM-uri) și

b) IMM-urile creează cele mai multe noi locuri de muncă în economia României.

8) Pentru facilitarea accesului IMM-urilor la informație, legea prevede centralizarea informațiilor privind toate programele și măsurile de susținere aplicabile IMM-urilor, implementate de diferite autorități publice, inclusiv cele din Fonduri structurale, reducerea considerabilă a efortului acestora de documentare, contribuind substanțial la informarea lor privind sursele pentru susținerea sectorului IMM-urilor.

Modificările Legii nr.346/2004, asigură cadrul legal și sunt în acord cu cele 10 principii și măsurile prevăzute pentru operaționalizarea acestora de către statele membre, prin inițiațiva Comisiei „Small Business Act for Europe” ” COM (2008) 394 final, precum și prin Programul de Guvernare.

Modificările legii pot fi găsite pe site-ul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism www.imm.gov.ro.

Noua Lege IMM în cifre:

•    Diversificarea surselor de finanțare pentru programele destinate IMM-urilor, pentru asigurarea a 0,4% din PIB;
•    Impact asupra a peste 700.000 de IMM-uri;
•    60% din numărul de salariați din economie (aproximativ 2,5 milioane angajați intră sub incidența modificărilor noii legi).

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302