Silver Tourism – Un proiect educațional dedicat turismului pentru seniori

Silver Tourism – Un proiect educațional dedicat turismului pentru seniori
person Horeca
access_time_filled

seniori2începând cu 1 noiembrie 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a obținut finanțare pentru un proiect educațional inedit pentru sectorul turistic, elaborat de Centrul Regional de Studii Nord-Est.

Proiectul a fost inițiat prin prisma preocupării permanente a acestui centru de educație si cercetare, de a dezvolta resursele umane din sectoarele cu potențial economic și de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est, prin extinderea și creșterea calității ofertei programelor de formare profesională pe care acesta le oferă în domeniul dezvoltării regionale.

Proiectul a fost elaborat în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Badajoz (Spania), lider de proiect, precum și cu EUROMONTANA (Franța), Trusted Business Partners (Ungaria), Fundacion FUNDECYT – Parque Cientifico y Tecnologico de Extremadura (Spania) și Zavod Novi turizem (Slovenia).

Inițiativa are un buget de aproape 300.000 de euro și s-a pus în aplicare începând cu luna noiembrie 2015, având o durată de 2 ani. în perioada 9 – 10 decembrie 2015 a avut loc prima reuniune a consorțiului acestui proiect, în Badajoz, Spania, iar reprezentanții ADR Nord-Est, dna. Ana Paraschiv și dl. Paul Nicolae, experți în cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est, au fost prezenți la acest eveniment pentru a prezenta situația curentă și potențialul turismului pentru seniori în regiune.

SILVER TOURISM va defini un profil profesional specific, ce vizează crearea și dezvoltarea produselor turistice, adaptate la nevoile reale ale turismului pentru seniori. Acest proiect va dezvolta activități de cercetare privind modul de realizare a circuitelor, canalele și metodele de furnizare a informațiilor locale despre activitățile de divertisment, posibilitățile și infrastructura de transport, patrimoniu cultural etc. Proiectul și-a fixat ca grup țintă: institute de formare profesională, IMM-uri din turism, companii care oferă servicii de consultanță pentru sectorul turistic și antreprenori din turism, printre altele.

îmbătrânirea populației este o tendință pe termen lung, care schimbă dramatic societatea europeană. Conform estimărilor din Eurostat, numărul persoanelor de peste 65 de ani va ajunge la 28,7% din populația europeană (în 2013 procentul a fost de 18,2%). Domenii cum ar fi sănătatea, ocuparea forței de munca și de securitate socială sunt re-definite în prezent, în conformitate cu schimbările demografice, iar noțiunea de „Silver Eonomy” este în curs de dezvoltare. Această situație demografică are, de asemenea, un impact considerabil asupra creșterii cererii turistice.

în acest fel, inițiative ale CE, cum ar fi „Europa, cea mai bună destinație pentru persoanele în vârstă”, „Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și sănătoasă” sau „Calypso +” vor contribui la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Europa oferă cel mai mare potențial ca sursă pentru călătorii în vârstă.

Sectorul turismului trebuie să înfrunte o redefinire a produselor, serviciilor și activităților sale pentru a angaja seniori, care nu mai sunt activi în câmpul muncii. Ca urmare a liniilor directoare ale „NEW SKILLS FOR NEW JOBS”, proiectul SILVER TOURISM răspunde provocării de a contribui în domeniul educațional (formarea continuă), cu scopul de a dezvolta o nouă abordare pentru dezvoltarea abilităților / competențelor în acest domeniu, folosind metodologii inovatoare de tip OPEN EDUCATIONAL RESOURCES.

SILVER TOURISM va implica cercetarea unei game diverse de activități economice și chiar din cele cu potențial neutilizat în sectorul turismului. Excursiile organizate, informațiile locale, activitățile de agrement, de transport, de securitate, de biodiversitate, patrimoniul cultural și, desigur, sănătatea, sunt activități care beneficiază de o abordare integrată în agenda de zi cu zi a organizațiilor implicate în turismul pentru seniori, dar nu trebuie să uităm că în multe dintre aceste activități, cetățenii pot contribui în mod decisiv pentru a face ca turistul să obțină o experiență deosebită.

Cele mai recente tendințe în conceptul de „destinație inteligentă” încorporează o viziune holistică, care integrează domenii cum ar fi: noile tehnologii (în special TIC), dezvoltarea durabilă și interacțiunea / integrarea vizitatorilor în mediul local. Acest lucru presupune ca IMM-urile și microîntreprinderile din sectorul turistic să adopte o abordare bazată pe cooperare, precum și pe sprijin extern pentru a identifica barierele, tendințele și oportunitățile în mediul lor local.

Silver Tourism va oferi o pregătire multidisciplinară într-un nou profil de competențe, „Silver Tourism Facilitator”, acea persoană instruită să consilieze agenții economici din turism cu privire la crearea de noi produse și servicii, integrarea ofertei turistice, promovarea spiritului antreprenorial, precum și comunicarea eficientă a acestor cunoștințe către părțile interesate. Principalul obiectiv profesional al acestor „facilitatori” va fi structurarea pachetelor turistice pentru a atrage turiștii seniori într-o anumită destinație turistică.

Trebuie luat în considerare faptul că sectorul turismului pentru seniori nu este omogen. Acest sector este compus din diferite sub-grupuri care au diferite situații de sănătate, capacități economice și comportamente diferite:

  • 56-65 ani: grup care face parte din populația activă, în etapa de pre-pensionare, cu puțin timp liber, dar cu o putere de cumpărare bună. Starea de sănătate a acestui grup de vârstă este bună, în general.
  • 66-75 ani: acest grup se caracterizează prin mai mult timp liber. Starea de sănătate a acestui grup este relativ bun. Capacitatea economică este variabilă pe straturi sociale. Modul de viață s-a schimbat în timpul acestui ultim secol, cu o creștere a dorinței de independență și activități sociale.
  • 76-85 ani: acest grup are o lipsă totală de activități profesionale, cu un timp liber mare, dar cu un procent ridicat de dependentă. Gradul de dependență are o influență asupra capacității lor economice, iar problemele cele mai importante sunt derivate din sănătate, singurătate și autonomie.
  • + 85 ani: acest grup are o lipsă totală de activități fizice, cu o mobilitate limitată și o situație de dependență. Ei au nevoie de un sprijin familial important sau alte instituții specializate.

Pachetul de pregătire OER, care va fi dezvoltat în cadrul proiectului SILVER TOURISM va fi susținut prin implementarea unui parteneriat strategic deschis și stabil la nivel european, care va servi la punerea în aplicare a unor inițiative comune de cercetare și formare profesională în domeniul turismului pentru seniori.

Pentru mai multe detalii, puteți să vă adresați D-nei Roxana Pintilescu, Director Centru Regional de Studii, e-mail: rpintilescu@adrnordest.ro, tel/fax: 0233 222 432.

Sursa: www.adrnordest.ro

Sursă foto: www.seniorturism.ro

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302