Creditele în valută te pot scăpa de executarea silită

Creditele în valută te pot scăpa de executarea silită
person Horeca
access_time_filled

PROCEDURA DE EXECUTARE SILITĂ PRESUPUNE DEZAVANTAJE ATâT PENTRU CREDITOR, CâT ȘI PENTRU DEBITOR, IAR POSIBILITATEA CA PĂRȚILE SĂ AJUNGĂ LA UN CONSENS E DIFICIL DE PREFIGURAT. UNEORI, EXECUTAREA SILITĂ îNCEPUTĂ CU PRIVIRE LA CONTRACTELE DE CREDIT îNCHEIATE CU BĂNCILE, îN VALUTĂ (FRANCI ELVEȚIENI SAU EURO), POATE FI BLOCATĂ, SUSPENDATĂ SAU ANULATĂ DACĂ DEBITORUL APELEAZĂ LA CâTEVA INSTRUMENTE LEGALE PE CARE LE ARE LA DISPOZIȚIE.
Contestația la executare este singurul mijloc prin care un debitor executat silit, poate să opună creditorului orice nemulțumire pe care o are cu privire la executarea silită pornită împotriva lui.

Atunci când discutăm despre punerea în executare a unui contract de credit, de la bun început există suspiciunea că însăși executarea silită poate să aibă grave probleme în ceea ce privește certitudinea sumei executate. Astfel, art. 704 din Codul de procedură civilă arată că nulitatea executării silite apare pentru nerespectarea dispozițiilor privitoare la executarea silită însăși sau la efectuarea oricărui act de executare, cât și actele de executare subsecvente.

Art. 712 aceeași lege, arată la alin. 2 că, dacă nu s-a folosit procedura de lămurire a întinderii titlului executoriu, atunci, în raport de art. 714 alin. 3, la instanța de executare se poate introduce o acțiune bazată pe dispozițiile art. 713 alin. 2, respectiv: “în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlu executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui.”

De fapt, acest articol este esența invocării clauzelor abuzive din contractele cu consumatorii, în cadrul contestației la executare, având în vedere că o dată cu “declararea scadenței anticipate”, debitorul, în calitatea sa de consumator, nu are o cale specifică de desființare a contractului de credit, așa cum greșit s-a reținut în practică, ci doar o cale generală, după cum arată chiar  Art. 1 din legea 193/2000, care stabilește că ”Orice contract încheiat între profesioniști și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștințe de specialitate”.
 
Din simpla sintagmă “orice contract” rezultă că această contestație la executare nu este o cale specifică de anulare a unui credite rapide, contractele de creditare fiind la rândul lor ipotecare, de nevoi personale cu ipotecă, fără ipotecă, astfel neexistând calea specifică pe care o cere legea având în vedere că nulitatea absolută ar putea fi o altă cale de anulare a unui contract, pentru orice altă clauză, precum ar fi viciul.
Astfel, în momentul în care suntem puși în fața unei executări silite și se emit primele acte de executare, contrar susținerilor unor autori de decizii, termenul de contestație la executare pentru invocarea apărărilor ar fi de 3 ani și nu de 15 zile. într-adevăr, pentru actele emise de executorul judecătoresc, termenul este de 15 zile, însă nu și pentru titlu executoriu căci, în raport cu art. 715 alin. 3 punctul 2, “contestația privind lămurirea ințelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită”.

Dacă executarea silită se face asupra unui bilet la ordin, este posibil să se aleagă calea opoziției, nicidecum a contestării. Opoziția la executare poate să vizeze însăși valabilitatea biletului la ordin ca act juridic sau executarea silită a unui astfel de titlu, în timp ce contestația la executare în cazul biletelor la ordin trebuie să se limiteze strict la aspecte ce țin de valabilitatea actelor de executare individuale.

îNGHEȚAREA CURSULUI îN CAZUL CONTESTAȚIEI LA EXECUTARE
Când executarea silită se desfășoară pentru un credit în franci elvețieni sau euro, având în vedere clauza de risc valutar prin care riscul a fost lăsat doar în sarcina împrumutatului, un capăt de cerere ar putea să vizeze chiar procedura de înghețare a cursului valutar, respectiv constatarea abuzivă a prevederii contractuale legate de riscul valutar din contractul de credit inițial, prin obligarea băncii la stabilizarea cursului valutar, de la momentul semnării contractului de credit și anularea actelor de executare, până la concurența cursului de schimb valutar de la momentul semnării contractului.
 
în esență, dacă instanța de judecată, chiar și în cadrul contestației la executare la titlu, constată că această clauză de risc valutar este abuzivă, în mod normal și corect, trebuie să anuleze executarea silită până la concurența cursului valutar de la momentul semnării contractului.

SUSPENDAREA EXECUTĂRII SILITE
Majoritatea debitorilor sunt în situația de a-și pierde bunurile ipotecate, tocmai pentru acest lucru, dar și pentru a elimina “mitul” cauțiunii de 10% din suma creditului, există două situații în care se poate urgenta și primi o hotărâre de suspendare a executării silite.

Astfel, cei care nu au fost suficient de vigilenți în contestarea executării silite și se apropie termenul de licitație, au la îndemână o procedură urgentă numită “suspendare provizorie”, regăsită în art. 719 alin. 7 Cod Procedură Civilă: dacă există urgență și dacă s-a plătit cauțiunea, instanța poate dispune prin încheiere și fără citarea părților, suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare.
Condiția este ca atunci când se formulează contestația la executare, în cadrul acesteia să se solicite în mod expres ca executarea silită să fie suspendată.

O altă modalitate, pentru situațiile în care suspendarea provizorie nu se impune, se referă la suspendarea de fond, adică acea suspendare care se discută la primul termen de judecată și pentru care instanța poate stabili o cauțiune tot în raport de art. 719 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

INVOCAREA CLAUZELOR ABUZIVE DIN CONTRACTELE DE CREDIT îN CADRUL CONTESTAȚIEI LA EXECUTARE
Deciziile CJUE din Cauza Aziz (2013), cauza Sanchez Morcillo (2014) și Kušionová (2014) oferă drepturi sporite pentru debitor în procedurile de executare silită.

în România, instanțele de judecată nu verifică din oficiu dacă există clauze abuzive din contractele de credit și legea nu conferă debitorului dreptul de a se opune executării silite decât abia după ce aceasta a început. Asta în ciuda a ceea ce se arată în cele trei decizii obligatorii numite mai sus, care arată cum trebuie interpretată în dreptul național al statelor UE Directiva 13/1993 privind clauzele abuzive din contractele încheiate cu consumatorii.
Pentru a putea identifica o clauză abuzivă în cadrul unei convenții de credit, trebuie să încadrăm la modul general ce clauză contractuală ar putea determina atragerea nulității acesteia prin prisma Legii 193/2000, legea universal valabilă pentru încadrarea și declararea unei clauze contractuale ca fiind abuzivă. în categoria de clauze abuzive supuse unui litigiu putem să discutăm fie despre un comision bancar de tip gestiune, administrare, risc, mod de calcul lipsit de transparență (neindicarea factorilor determinanți în modificarea dobânzii variabile), clauză de risc valutar neprecizată, fie alte elemente ce țin de dobânzile aplicate, penalitățile contractuale, declararea scadenței anticipate pentru cauze preferențiale reținute de către instituția bancară.

în privința procedurii de executare silită chiar Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat lămuriri statelor că trebuie să facă lobby pe lângă instituțiile bancare tocmai pentru a se apela la procedura de executare silită ca un ultim apanaj împotriva debitorului, iar executarea silită trebuie privită nu ca o cale ordinară, ci ca o cale extraordinară de recuperare a creanțelor.

De reținut:
    – Dacă sunteți într-o executare silită iminentă, fiți atenți la poștă, deoarece actele de executare nu se fac la vedere și trebuie să vă încadrați în termenul de 175 zile pentru contestație;
    – Atenție cum formulați contestația la executare, ea trebuie să cuprindă și capătul de cerere subsidiar în care să solicitați suspendarea executării silite;
    – Dacă suma rezultată în urma expertizei va fi una superioară sumei pe care debitorul o avea de plată la momentul declarării scadenței anticipate, atunci debitorul are posibilitatea să ceară anularea întregii executări silite, cu consecința repunerii în graficul de rambursare, fiindcă nulitatea operantă este nulitatea absolută.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302