Cum îti recuperezi banii de la un client rău platnic

Cum îti recuperezi banii de la un client rău platnic
person Horeca
access_time_filled

PROCEDURA DE JUDECATĂ îI DESCURAJEAZĂ PE CREDITORI

Practica a demonstrat că procedura de judecată prin care creditorilor ajunge să li se recunoască drepturile de creanță și să poată cere urmărirea și executarea debitorilor este, de cele mai multe ori, descurajantă. Pe lângă notificări emise de avocați sau executori judecătorești, cele mai des întâlnite metode de presiune juridică a debitorilor sunt somația și ordonanța de plată.

Somația de plată este o procedură rapidă de recuperare a creanțelor, ce poate fi utilizată numai pentru recuperarea unor sume de bani ce sunt datorate în urma nerespectării unor contracte de servicii sau din alte înscrisuri însușite de ambele părți. Este vorba aici în principal de facturi.

Ordonanța de plată reglementează strict recuperarea creanțelor reprezentând sume de bani care decurg din contracte comerciale.

Avantajele acestor proceduri sunt costurile reduse (taxa judiciară de timbru de 39 lei) și timpul mai scurt în care se soluționează (în practică, circa 4-8 luni de la introducerea cererii). Un dezavantaj practic al ambelor proceduri este durata executării hotărârilor judecătorești, posibilitatea debitorului de a contesta executarea silită sau faptul că societatea debitoare poate să nu dețină în patrimoniu bunuri și/sau fonduri bănești a căror lichidare/executare să acopere plata debitului. în cadrul acestor proceduri, creanțele vizate trebuie să aibă caracter cert, lichid și exigibil. Cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă: numele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul creditorului și debitorului; numărul certificatului de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul fiscal și contul bancar; sumele pretinse, temeiul de fapt și de drept al obligațiilor de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata și orice element necesar pentru determi-narea datoriei. La cerere se anexează contractul sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate (facturi fiscale scadente și neachitate sau achitate parțial; extrase de cont; ordine de plată; ordine de compensare; documente referitoare la verificarea societății, dacă a fost efectuată o cerere către Oficiul Registrului Comerțului pentru eliberarea unei adrese privind datele de identificare ale societății debitoare; eventuale notificări scrise prealabile și răspunsurile primite de la debitor; factura și chitanța de plată a onorariului de avocat, dacă este cazul; chitanța de plată a taxei de timbru + timbrul judiciar). Tot setul de acte se depune în tot atâtea exemplare câte părți sunt, plus un exemplar pentru instanță. Suma ce reprezintă obligația principală a debitorului, precum și dobânzile, majorările sau penalitățile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflației aplicabile la data plății efective. Cererea de emitere a unei somații sau ordonanțe de plată se adresează președintelui instanței de la sediul debitorului. Pe lângă aceste două modalități des întâlnite, creditorul apelează la judecată potrivit dreptului comun. Dezavantajele pentru el sunt taxa de timbru (între 7 și 10% din valoare) și procedura de soluționare (termene mai lungi, notificare prealabilă obligatorie etc.). Creditorii care au o creanță certă, lichidă și exigibilă pot introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care timp de 30 zile a încetat plățile, dacă suma care trebuie plătită este mai mare de 45.000 lei. Atenție însă, că acest lucru poate însemna intrarea în insolvență, cu consecința deloc dramatică a falimentului (legislația din România protejează bine debitorul), dar catastrofală, atunci când se poate cere antrenarea răspunderii administratorilor sau ale celorlalte persoane din conducerea debitorului.

PAȘII CONCREÅ¢I DE RECUPERARE A BANILOR:

– Notificarea sau somarea scrisă a debitorului și chemarea sa la conciliere, conform art. 720 indice 1 din Codul de procedură civilă (timp estimat: 15 zile, cost estimat 50 lei);
– Chemarea debitorului în judecată prin Ordonanță sau Somație de plată ori în baza dreptului comun (timp estimat: minim 3 luni, cost estimat 10% din valoare);
– Exercitarea unei posibile căi de atac a hotărârii primei instanțe (timp estimat: minim 3 luni, cost estimat 10% din valoare);
– Executarea hotărârii judecătorești împotriva debitorului, prin intermediul executorului judecă-toresc —oprire conturi, executare silită mobiliară sau imobiliară (timp estimat: minim 30 de zile, cost estimat între 2 și 10% din valoare). în mod normal, în urma executării, creditorul ar trebui să își recupereze întreaga sumă cheltuită în toată această procedură.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302