Program de studii postuniversitare “Managementul Strategic al Ospitalității”

Programul de studii postuniversitare “Managementul Strategic al Ospitalităţii” se bazează pe un parteneriat încheiat între Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) şi Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), cea mai prestigioasă şcoală din lume în domeniul managementului ospitalităţii.

masterospitalitateASE

În data de 16 februarie 2017, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor şi Prof. Michel Rochat, CEO al Școlii Hoteliere din Lausanne, au semnat, la Lausanne, Acordul de parteneriat între ASE și EHL.

Parteneriatul constituie o formă de cooperare academică și științifică, concretizată în organizarea și desfășurarea în România, în comun de către ASE și EHL, prin componenta sa Lausanne Hospitality Consulting (LHC), a unui program de studii postuniversitare în Managementul Strategic al Ospitalității. Programul are o durată totală de 1 an, totalizând 198 de ore de activități didactice de formare în domeniul managementului ospitalității, asigurate de specialiștii de la Școala din Lausanne și ASE.

Cursanții interesați pot urma, după absolvire, un modul opțional de 5 zile, desfășurat la Lausanne. Absolvenții programului de studii postuniversitare vor primi un Certificat de atestare a competențelor profesionale, recunoscut de Ministerul Educației Naționale din România și un Certificat de Executive education eliberat de Ecole hôtelière de Lausanne.

Prima serie de cursanți a încheiat deja cu succes cursul postuniversitar Strategic Hospitality Management, desfășurat în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, pe 7 module.

masterasesiscoalalausanne

La aceste activități au participat 19 cursanți, provenind din diferite segmente ale industriei ospitalității - hotelărie, restaurante, distribuție în domeniul Horeca, agenții de turism, organizatori evenimente și altele.

1. Primul modul oferă o Introducere în Industria Ospitalității, cu prezentarea principalelor tendințe pe plan internațional. De asemenea, modulul include o inițiere în Project Management, cu particularizare pe proiectul final de consultanță, pe care cursanții trebuie să îl realizeze în echipe, pentru absolvirea programului de studii.

2. Cel de-al doilea modul, incluzând teme legate de Management Financiar și Gestiunea activelor întreprinderilor hoteliere, precum și de Contabilitate Managerială, este unul deosebit de practic, prin prisma utilității informațiilor primite și a lucrărilor aplicative.

3. Al treilea modul - People Management - oferă cursanților dezbateri, aplicații practice, exerciții și studii de caz din sfera Comportamentului organizațional și Leadershipului, Managementului Resurselor Umane și Comunicării în business, aplicate în industria ospitalității.

4. Hospitality Operations este cel de-al patrulea modul, care include teme ce acoperă o largă paletă de operațiuni specifice companiilor din industria ospitalității: food & beverage, catering, oenologie, front office și rezervări, servicii de spa etc. Modulul este, de asemenea, unul foarte practic, cu demonstrații, exerciții practice, studii de caz, mici proiecte, probleme și decizii operaționale.

5. Cel de-al cincilea modul al programului postuniversitar - Strategic Operations - continuă tematica abordată în modulul precedent, punând accent și familiarizând cursanții cu instrumente manageriale moderne. Sunt astfel dezbătute teme legate de previziuni, gestiunea capacității de operare, managementul calității, modele de business, dar și implementarea noilor tehnologii informaționale în acest sector.

6. Modulul al șaselea - Marketing și Vânzări - abordează tehnici și metode extrem de actuale și de utile industriei ospitalității - marketing online, strategii de vânzare pe noile canale și în contextual noilor tehnologii informaționale, revenue management.

7. Ultimul modul este dedicat temei de Strategie și Antreprenoriat, cu referiri la instrumentele managementului strategic în industria ospitalității, la aspecte concrete ale evoluției domeniului și modelelor de business în România, la metode de stimulare a inovației.

Parteneriatul ASE-EHL oferă și posibilitatea pentru cursanți de a participa la un modul facultativ, de 5 zile, la Lausanne, constând în workshop-uri la EHL, vizite profesionale la importante companii partenere ale școlii (lanțuri hoteliere de lux, furnizori de alte servicii turistice, universități), oferind cursanților exemple de bune practici în domeniul educației și turismului.

Programul se încheie cu examenul de certificare a competențelor, constând în susținerea proiectelor finale de business, pe echipe, cu participarea conducerii companiilor partenere, care solicită consultanță pentru proiectele respective.

Din data de 23 aprilie 2018 a început recrutarea cursanților pentru cea de-a doua serie a programului, care va începe în data de 4 octombrie. Înscrierile se fac până în data de 14 septembrie și vor fi urmate de un interviu de selecție, în limba engleză. Candidații vor depune, pe lângă documentele care atestă finalizarea studiilor universitare, un eseu motivațional (în limba engleză), precum și un CV. Taxa de școlarizare, de 6000 de euro, se va plăti în două tranșe egale.

Activitățile didactice se vor desfășura la ASE și la partenerii din mediul de afaceri, câte un modul lunar, orele fiind concentrate în zilele de joi (orele 15.00-21.00), vineri (orele 15.00-21.00) și sâmbătă (orele 8.00-14.00), respective câte șase ore pe zi (curs, activități practice, dezbateri, simulări, studii de caz, vizite profesionale etc.). Circa jumătate din orele didactice vor fi gestionate de partenerul EHL, cu profesori elvețieni, restul de ASE, cu profesori români și specialiști din mediul de afaceri.

Informații suplimentare privind înscrierea, dar și conținutul cursului, pot fi regăsite pe site-ul cursului - www.hospitality.ase.ro - sau pe site-ul specific al ASE - www.postuniversitare.ase.ro, precum și la telefon +40 (0)319.19.00 int. 326 (Birou studii postunivesitare) sau 0728884673 (Gabriela Țigu, director program).

Advertorial apărut în ediția 88 a revistei Horeca România.


Cele mai citite articole

Prev Next