Campioni în sustenabilitate

Campioni în sustenabilitate
person Horeca
access_time_filled

sustenabilitateO afacere durabilă este o afacere sustenabilă. Sustenabilitatea este forța care poate schimba fața mediului de afaceri românesc, dar și fața României în ansamblu. Clienții, furnizorii, angajații, comunitatea în ansamblu, așteaptă de la o companie schimbarea modelului de afaceri, cu accent mai mare pus pe sustenabilitate.

În România, conceptul de responsabilitate socială corporativă (CSR) a ajuns cu întârziere față de alte țări europene, dar în ultimii ani s-a putut observa o creștere a interesului companiilor pentru acțiuni de CSR. Vom încerca, în paginile revistei Horeca România, să prezentăm acele companii din industria HoReCa și din industriile conexe care au înțeles că sustenabilitatea este viitorul.

Ursus Breweries, unul dintre cei mai mari producători de bere din România, este unul dintre pionerii în materie de punere în practică a conceptului de dezvoltare durabilă. Eforturile companiei în direcția dezvoltării durabile au fost recunoscute și premiate de-a lungul anilor. Despre direcțiile strategice de dezvoltare durabilă ale companiei și performanțele înregistrate în aceste direcții, am vorbit cu Robert Uzună, Corporate Affairs Director Ursus Breweries (foto jos). 

Ursus Breweries a fost desemnată în mai multe rânduri ca fiind una dintre cele mai responsabile companii. Care este viziunea companiei privind dezvoltarea durabilă?

robertuzunaRecunoașterea Ursus Breweries drept una dintre cele mai responsabile companii din România a venit, cred, ca o binemeritată reflectare a unor eforturi depuse pe parcursul mai multor ani de muncă asiduă, consecventă și concentrată pe urmărirea cu sinceritate și dedicare a crezului nostru la nivel de business. Succesul nostru constă, înainte de toate, în faptul că Strategia de dezvoltare durabilă pornește chiar din strategia de business a companiei. Viziunea noastră de ansamblu în privința dezvoltării durabile provine, așadar, din rolul pe care îl avem și impactul pe care îl generăm în cadrul societății. Este o viziune strategică, de lungă durată, una care ne motivează și ne îndatorează, în egală măsură.

Deopotrivă, trebuie spus, fără a ne teme de clișee, că meritul se datorează muncii tuturor celor peste 1.400 de colegi care, de peste 20 de ani, și-au adus contribuția, fiecare în zona lui de responsabilitate și expertiză, la modul în care s-a conturat amprenta de sustenabilitate a companiei.

Abordarea Ursus Breweries în privința responsabilității sociale include cinci direcții principale de acțiune. Aceste direcții de acțiune le-am denumit „imperative comune”, din două motive. În primul rând, pentru că ele sunt esențiale succesului viitor, al nostru și al comunității din care facem parte. În al doilea rând, pentru că nu ne confruntăm singuri cu ele, pentru că nu le putem face față decât împreună și colaborând în cadrul unor parteneriate sustenabile, alături de comunitățile locale, furnizori, clienți, consumatori, autorități, organizații non-guvernamentale etc.

Care sunt direcțiile strategice de dezvoltare durabilă ale Ursus Breweries și ce ne puteți spune despre programul de dezvoltare durabilă al companiei?

Programul  de dezvoltare durabilă al Ursus Breweries include cinci direcții strategice:  
o    Prezentarea berii ca pe o alegere naturală a celor care consumă moderat și responsabil, prin promovarea unor standarde și recomandări solide, lansarea de noi campanii de comunicare și susținerea programelor menite să limiteze efectele nedorite ale consumului de alcool în mod dăunător;
o    Asigurarea resurselor de apă utilizate în comun pentru activitățile Ursus Breweries, comunitățile locale și ecosisteme, prin înțelegerea amănunțită a riscurilor asociate diminuării rezervelor de apă și stabilirea unor parteneriate în comunități pentru administrarea lor;
o    Generarea de valoare prin reducerea amprentei de carbon și a deșeurilor pe tot parcursul lanțului valoric, micșorarea emisiilor de dioxid de carbon rezultat din activitățile de producție, promovarea unor tipuri de ambalaje sustenabile și introducerea de frigidere cu un consum scăzut de energie;
o    Accelerarea creșterii și dezvoltării sociale prin lanțul valoric al companiei, cu accent pe promovarea antreprenoriatului;
o    Susținerea utilizării în mod responsabil și durabil a terenurilor agricole, prin crearea unor lanțuri de aprovizionare sigure și sustenabile, precum și prin ajutorul oferit fermierilor în vederea creșterii profitabilității, productivității și dezvoltării sociale.

Ce ne puteți spune despre performanțele/rezultatele înregistrate de Ursus Breweries în direcția dezvoltării durabile, menționate în ultima raportare a companiei?

Ursus Breweries raportează performanța sa non-financiară pornind de la patru aspecte identificate ca materiale, respectiv de la acele aspecte comune identificate atât la nivelul angajaților, cât și la nivelul partenerilor companiei. Acestea sunt legate de: impactul nostru economic, mediul înconjurător, grija pentru angajați și responsabilitatea în modul în care ne derulăm activitatea. Valoarea metodologiei utilizate în identificarea acestor aspecte constă tocmai în definirea acestui cel mai mic numitor comun (fondul de probleme asupra cărora trebuie să ne concentrăm în afara activității economice propriu-zise) între noi înșine și părțile co-interesate nouă (partenerii).

O latură inedită a rezultatului la care am ajuns se regăsește și în segmentarea raportării propriu-zise, de o manieră intrinsec legată de BERE, cuvant care, tratat ca acronim, rezultă: Berea (afacerea noastră), Elementele de mediu, Responsabilitatea noastră și Elementul uman.

Fiecare capitol adresează una dintre problemele identificate ca fiind materiale și, totodată, ne definește ca profil de activitate. Prin simpla structură a raportului, am evidențiat atât de simplu ceea ce contează pentru noi, respectând un proces tehnic de raportare, la care au participat resurse umane multidisciplinare și grupuri co-interesate, rămânând fideli produsului nostru.

Performanța economică este prima dintre dimensiuni, aici raportându-se rezultate ce țin de generarea de locuri de muncă, investiții, impozite și taxe plătite, atât la nivel național, cât și în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Potrivit celui mai recent raport, la finalul anului 2014, taxele și impozitele achitate la diferitele bugete publice au însumat 457,7 milioane lei.

Dimensiunea aspectului de mediu tratează eficiența energetică, utilizarea eficientă a apei și gestionarea deșeurilor. Spre exemplu, la nivelul anului 2015, eficiența utilizării apei a crescut cu 5,57%, compania atingând deja ținta fixată la nivel global pentru 2020, de utilizare a numai 3 litri de apă pentru producerea unui litru de bere.

A treia dimensiune analizată are ca subiect aspecte legate de angajații noștri și tratează practicile și condițiile de lucru, siguranța în muncă sau desfășurarea activităților de training și educație. Un indicator relevant este procentul de poziții de management deținute de femei în cadrul companiei, care este de aproape 47%.

Dimensiunea socială este al patrulea aspect relevant și are în vedere transparența și etica, susținerea comunităților locale, responsabilitatea asupra produselor, dar și politica  de comunicare și promovare  a unui consum responsabil de alcool. Aceasta din urmă este susținută prin platforma www.desprealcool.ro.

ursusbreweries1

Ursus Breweries este una dintre companiile care au decis să-și raporteze voluntar performanțele non-financiare și a adoptat aceasta practică înainte ca Directiva europeană privind raportarea non-financiară să fie adoptată. Ce ne puteți spune despre cel mai recent raport de dezvoltare durabilă al Ursus Breweries și cum vedeți rolul/misiunea acestuia?

Ursus Breweries deja se pregătește să lanseze cel de-al 5-lea raport de dezvoltare durabilă, pe care îl publică voluntar. Într-adevăr, raportarea non-financiară a devenit o practică consacrată în cadrul companiei, apărută înainte ca discuțiile privind Directiva europeană să facă parte din agenda publică.

În 2013, compania a lansat primul său raport de dezvoltare durabilă. În 2014, ne-am propus să facem mai mult și am lansat cel de-al doilea raport de dezvoltare durabilă, primul din industria berii din România certificat GRI (Global Reporting Initiative) B+ și validat de Denkstatt. În 2015, ne-am dorit să obținem chiar și mai mult și am elaborat cel de-al treilea raport de dezvoltare durabilă, primul din România validat GRI G4, pe care l-am lansat chiar în locul în care a luat naștere marca ce dă numele companiei – în Cluj-Napoca. În 2016 a urmat succesorul acestuia, la aceleași standarde ridicate, iar acum ne pregătim să lansăm cel mai recent raport de sustenabilitate, al cincelea, care ne dorim să reprezinte o nouă premieră la nivelul întregii piețe din România.

Ursus Breweries este cel mai mare producător de bere din România, o poziție de lider care ne onorează și ne obligă, deopotrivă. Consecvenți misiunii noastre, ne dorim să facem o diferență prin bere, și anume să fim în permanență conștienți că oportunitățile sunt, totodată, și provocările noastre, prin amprenta pe care o punem la nivel de industrie autohtonă. Suntem într-o relație solidă cu angajații, partenerii, colaboratorii noștri și comunitățile în care noi activăm. Altfel spus, noi generăm un impact economic, social și de mediu, iar aceștia, la rândul lor, ne creează licența de operare. Prin urmare, avem datoria de a-i informa și, chiar mai important, de a-i consulta în privința evoluțiilor și rezultatelor noastre. Reușim acest fapt inclusiv prin utilizarea unor instrumente precum rapoartele de dezvoltare durabilă.

Una dintre metodele cele mai naturale și cu rezultatele cele mai utile este procesul de consultare publică a partenerilor amintiți. Vorbim de o lume în care rolul business-ului în societate se schimbă în pas cu tendințele globale, care reclamă o participare și implicare peste rolul strict comercial al actorilor economici tradiționali. Prin urmare, îmi permit să încurajez toți actorii economici care fac subiectul directivei europene privind raportarea non-financiară să privească cu deschidere și încredere acest proces. Beneficiile rezultate din consultarea și comunicarea sinceră cu partenerii sunt de neînlocuit întrucat dau acea atât de necesară raportare la realitate din unghiuri pe care autoanaliza, de una singura, nu le poate surprinde în totalitate.

raportarenonfinanciara

Ce acțiuni de CSR aveți în derulare în 2017 și cum vedeți poziția/locul CSR-ului în strategia de dezvoltare durabilă a companiei?

Așa cum spuneam, Strategia de dezvoltare durabilă este o componentă a strategiei de business a companiei și continuarea proiectelor începute în anii trecuți este o prioritate, întrucât rezultatele obținute se consolidează de la an la an. Provocarea cea mai mare este de a găsi acele soluții autosustenabile, de a ne asigura că proiectele au capacitatea de a se replica și extinde și peste faza investiției inițiale.

CSR-ul este intrinsec întregii noastre Strategii de dezvoltare durabilă, iar abordarea noastră se derulează pe cele cinci „imperative comune” amintite.

Dimensiunea comunitară este una pe care ne concentrăm în mod deosebit și care presupune o abordare duală. Pe de o parte, vorbim de dimensiunea reprezentată de unitățile noastre de producție, în care accentul va fi pus în continuare pe bunăstarea, siguranța și echilibrul între viața profesională și cea personală pentru angajații noștri, precum și pe proiectele și investițiile care să îmbunătățească performanța economică, să reducă consumurile specifice și să optimizeze procesele. Pe de altă parte, ne interesează foarte mult modul în care interacționăm cu partenerii din comunitățile locale.

Aceasta din urmă dimensiune presupune derularea de proiecte cu autoritățile și alți colaboratori locali, ca de exemplu: evenimente social-culturale tradiționale (cum este cazul în Brașov sau Buzău), proiecte de prezervare și promovare a valorilor culturale și arhitecturale (cazul Timișoarei, unde am sprijinit inclusiv candidatura care a condus la acordarea titlului de Capitală Culturală Europeană 2021), stimulare a dezbaterilor în format agora (cum este cazul Berăriei Culturale la Cluj-Napoca) și exemplele ar putea continua, dar vă invit să citiți lista completă în viitorul raport de dezvoltare durabilă.

Încurajăm colaborări cu ONG-uri locale, prin intermediul cărora desfășurăm activități specifice din zona de CSR/dezvoltare durabilă sau derulăm programe de voluntariat variate. Nu în ultimul rând, am extins un amplu program de colaborare cu universitățile de prestigiu din toate orașele amintite și căutăm soluții pentru a stimula sporirea atractivității învățământului profesional.

În ceea ce privește intersecția CSR-ului cu matricea noastră comercială, punem accent pe dezvoltarea și transferul de know-how către partenerii noștri din lanțul valoric. Dacă ar fi să amintim doar exemplul distribuitorilor noștri, avem programe care vizează nu numai planificarea în comun a business-ului, ci și instruirea și sporirea abilităților acestora de a dezvolta afacerile proprii, plecând de la convingerea că prosperitatea acestora înseamnă un mediu economic mai sănătos și perspective pozitive pentru propriul nostru business.

În activitățile de comunicare comercială și vânzare ale produselor noastre, vom continua, de asemenea, programele de informare a consumatorilor și promovare a unui consum responsabil de alcool, în conformitate cu propria Politică de comunicare comercială și cu Codul de Reglementare la nivel de industrie, care are deja o vechime de 11 ani în România. În același timp, continuăm să investim în platforma proprie www.desprealcool.ro, care a devenit o desținatie digitală de referință și originală pentru o corectă informare în privința potențialelor efecte ale consumului de alcool. În cei aproape 8 ani de existență ai desprealcool.ro, platforma a oferit colaboratorilor noștri posibilitatea de a prezenta perspectivele consumului responsabil de alcool prin prisma domeniilor variate din care provin sau pe care le reprezintă (psihologie, medicină sportivă, artă, nutriție/gastronomie, HORECA, showbiz, blogging etc.)

Între campaniile cu care ne mândrim se regăsește “9 luni cu 0 alcool”, care a fost prima campanie dezvoltată de un producător de bere din România care informează consumatorii, și cu predilecție femeile, asupra riscurilor consumului de alcool în timpul sarcinii. Campania s-a derulat cu concursul Asociației Mame pentru Mame și s-a bucurat de aprecierea autorităților și partenerilor din societatea civilă și nu numai. Vestea bună este că succesul înregistrat ne-a convins să continuăm și în 2017, având-o ca „ambasadoare”, ca de altfel încă de la lansare, pe Dana Rogoz. 

Bineînțeles, avem în pregătire pentru acest an și alte inițiative, pe care le vom anunța în curând și în care vom implica și alți factori interesați din zona autorităților publice, dar și ONG-uri consacrate.

actiunicsrursus

Cât de mult contează acțiunile de CSR pentru clienții/partenerii voștri?

Ne dorim ca impactul proiectelor pe care le derulăm împreună și în beneficiul direct al partenerilor noștri să se traducă în bunăstarea acestora și în asigurarea continuității parteneriatelor noastre, cu respectarea întocmai a așteptărilor societale reflectate de consultările pe care le derulăm cu regularitate.

Așa cum spuneam, este modul asumat și integrat prin care înțelegem să ne derulăm activitatea și, bineînțeles, este important pentru clienții și partenerii noștri ca aceștia să înțeleagă și să accepte să lucreze împreună cu noi pentru a atinge dezideratele asumate împreună.

Iar atunci când recunoașterea impactului acestor acțiuni se traduce și prin prezența în topuri sau clasamente, nu putem decât să ne bucurăm.

Impactul pozitiv al Ursus Breweries în România a fost recunoscut și premiat de-a lungul anilor și enumerând doar câteva, aș aminti:

  • În 2013 Ursus Breweries a fost câștigătoarea marelui premiu „Green Business Index 2013” – cea mai responsabilă companie față de mediu din secțiunea industrie/producție. Pe lângă marele premiu, în cadrul aceleași ediții, Ursus Breweries a mai obținut alte 5 premii, în secțiuni diferite.
  • În 2015, primul raport de dezvoltare durabilă validat de către GRI G4 din România, a fost premiat cu:

                     – Cel mai bun raport din România – Deloitte, Green Frog Competition 2015;

                     – Distincție la nivel european – Deloitte, Green Frog Competition 2015;

                     – Cel mai bun raport anual – PR Awards 2015;

  • Ursus Breweries a fost desemnată a 3-a cea mai responsabilă companie din România în 2015;
  • Certificat de Excelență în cadrul Forbes Green Awards, pentru stabilirea unui program pe termen lung de reducere a emisiilor de carbon; 
  • Premiul 1 la CSR Awards Gala în 2015 & 2016 pentru campania “9 luni cu 0 alcool”;
  • Premiu de Excelență, PR Awards 2016, categoria Comunicare Publică, pentru campania “9 luni  cu 0 alcool”;  

Dar pentru angajați? Cât de importantă e implicarea lor în acest tip de acțiuni?

Implicarea angajaților în acțiunile de responsabilitate socială este esențială, întrucât ei sunt principalii reprezentanți ai companiei în societate. Programele de voluntariat adresate angajaților au rezultate remarcabile, astfel că, de la an la an, crește implicarea lor în astfel de programe. 

De exemplu, activitățile de ecologizare ale comunităților în cadrul cărora activăm, alături de „Let’s do it, Romania!” au fost organizate timp de 4 ani consecutivi în companie, cu implicarea a aproximativ 25% dintre angajații noștri, la nivel național. Anul trecut am încercat să organizăm activitatea de o manieră aparte și am oferit angajaților libertatea de a alege în ce activități de voluntariat doresc să se implice, unde doresc să aducă o contribuție în bine, în funcție de nevoile comunității. Am organizat, așadar, un sondaj intern, în fiecare comunitate în care activăm, astfel încât campania noastră de voluntariat s-a pliat dorințelor angajaților, dar și nevoilor societății la nivel local, în comunitățile în care suntem prezenți cu fabricile noastre.

În București am ecologizat Delta Văcărești, zonă naturală protejată, în Cluj-Napoca am restaurat o școală dedicată celor dezavantajați, în Timișoara am restaurat un cămin social, în Brașov am curățat împrejurimile turistice ale orașului, iar în Buzău am plantat copaci.

Încercăm în permanență să îi încurajăm și să îi implicăm pe colegii noștri în cât mai multe proiecte de voluntariat, indiferent că vorbim de activități de ecologizare sau chiar de susținere financiară a diverselor ONG-uri prin direcționarea a 2% din impozitul pe venit în fiecare an.
De asemenea, am dezvoltat intern o platformă prin intermediul căreia facem cunoscute angajaților (și le dăm posibilitatea chiar lor să adauge) ofertele, proiectele și solicitările tuturor ONG-urilor care ni se adresează, tocmai pentru a maximiza șansele de accesare pentru ambele părți.

Sustenabilitatea are și o latură financiară evidentă. Cum vă ajută în acest sens măsurile de sustenabilitate?

Acțiunile ce au ca scop creșterea sustenabilității companiei includ, între altele, așa cum aminteam, și reducerea și optimizarea consumului de resurse. Evident, o astfel de abordare prezintă beneficii atât pentru mediul înconjurător și implicit pentru comunitățile locale, dar ajută, totodată, și la sporirea eficienței unităților noastre de producție și la obținerea unor costuri de producție mai reduse. Atât timp cât aceste două fațete ale dezvoltării durabile produc beneficii partajate și împărtășite de toți actorii implicați, putem spune că atingem esența sustenabilității.

Cum vedeți evoluția domeniului Responsabilității Sociale Corporative în România?

Provocările globale și cele locale nu pot fi tratate doar prin exemple singulare. Ne bucură să observăm că, la nivel de România, acțiunile noastre nu sunt singulare și observăm tot mai mulți actori economici care fac demersuri similare și integrează dezvoltarea durabilă ca și componentă a activității lor. Însă cu greu cred că s-ar putea spune că domeniul CSR este larg asumat, înțeles și practicat. În egală măsură, nu trebuie ca această realitate să ne surprindă, întrucât o astfel de stare de lucruri nu poate fi separată de contextul istoric și evolutiv al țării.

Drept exemplu, aș aminti, în contextul aplicării Directivei pentru raportarea non-financiară, faptul că se ridică o problemă care nu va putea fi ocolită pe termen indefinit. Astfel, mult mai mult trebuie și poate fi făcut în acest domeniu în sfera societăților cu capital majoritar de stat, al regiilor autonome etc. Unul dintre obiective este exact acesta, al „predării ștafetei” și cred că o inițiativă prin care sectorul privat să transfere, prin mijlocirea unor asociații profesionale, know-how-ul în materia strategiilor de dezvoltare durabilă este nu doar binevenită, ci și posibilă și relativ simplu de implementat.

Aș concluziona amintind că nimic din exemplele oferite mai sus nu mai trebuie să fie privite ca făcând parte dintr-o perspectivă îndepărtată sau dintr-o realitate importată dintr-o tendință globală care nu ni se aplică. Abordarea sustenabilă a tuturor aspectelor vieții face parte din modul în care fiecare trebuie să ne gândim raportarea la acțiunile noastre, inclusiv cele din sfera profesională în secolul XXI. Și acestea nu sunt cuvinte mari. Este ceea ce este corect și moral pentru noi și pentru generațiile viitoare.

Reflectând la ceea ce a însemnat pentru mine acest mod de a privi realitatea, sunt recunoscător pentru a fi avut onorea și privilegiul să contribui la construirea unei povești care a stârnit pasiune, dedicare și admirație, și care a hrănit speranțele de mai bine ale unor semeni. Și toate acestea numai alături de o echipă formidabilă, formată, pe de o parte, din colegii mei din departamentul de Corporate Affairs, iar pe de altă parte, din colegii mei din întreaga „familie” Ursus Breweries de peste 1400 de oameni și din toți colaboratorii care au crezut și au pus suflet în parteneriatul nostru. Și pentru acestea le multumesc tuturor.

Interviu realizat de Diana SBÂRCEA pentru ediția 81 a revistei Horeca România.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302