Medicina muncii în industria ospitalităţii, o prioritate

Medicina muncii în industria ospitalităţii, o prioritate
person Horeca
access_time_filled

Pentru a veni în întâmpinarea necesităților de informare în problematica de sănătate și securitate în muncă și competitivitate a firmelor din sectorul Horeca, INCDPM „Alexandru Darabont” derulează în calitate de beneficiar proiectul „Sănătatea și securitatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, „Investeste in oameni!”. Partenerul național al proiectului este Camera de Comerț și Industrie a României.

finObiective
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității managerilor și antreprenorilor de implementare a organizării flexibile capabile să coreleze cerințele de competitivitate ale companiilor cu reglementările din domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) în sectoarele hoteluri, restaurante și catering (Horeca) și construcții.
Pe termen lung, proiectul urmărește creșterea competitivității și flexibilității întreprinderilor din sectoarele Horeca și construcții, a adaptabilității la condițiile de piață și scăderea numărului de accidente de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă și crearea unor locuri de muncă mai sigure în cele 2 sectoare.
Sectorul horeca în România și influența medicinii muncii asupra performanțelor
Sectorul horeca include activitatea care se desfășoară în hoteluri, pensiuni, restaurante, bistrouri, baruri, cafenele, campinguri, cluburi, cantine și firme de catering. Este unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă dezvoltare din Europa. Potrivit unui studiu al Eurostat, în UE în anul 2007, în sectorul horeca lucrau peste 9 milioane de persoane, sectorul producând venituri de cca. 338 miliarde euro. În timp ce rata de creștere a angajării în economia UE în ultimii ani a fost de 0,6% în sectorul horeca rata de crestere a angajarii a fost de 4%.
hospitalityÎn acest sector lucrează 134.000 persoane (din care 75.000 sunt femei), 4.000 în sectorul de stat, iar 130.000 în sectorul privat. Numărul accidentaților în muncă în acest sector de activitate a fost de 42, din care 4 accidente mortale, 38 cu incapacitate temporară de muncă și o rată a accidentelor de muncă de 0.4%. Sectorul Horeca cuprinde un total de 9.952 unități din care 4.501 firme în domeniul de alimentație (restaurant/catering) și 5.451 firme în domeniul cazare (hoteluri, pensiuni, moteluri, cabane).
Majoritatea firmelor sunt IMM-uri, fără expertiza necesară optimizării performanțelor SSM, înregistrând un număr ridicat de accidente ce determină cheltuieli suplimentare: absenteism (zile muncă), costuri juridice, amenzi, despăgubiri, mărirea primelor de asigurări.
Efectele negative ale accidentelor asupra performanțelor întreprinderii sunt: creșterea cheltuielilor, pierderea clienților, efecte asupra calității lucrărilor și serviciilor. Efectele negative asupra imaginii firmei sunt scăderea atractivității față de clienții potențiali, poziția pe piața muncii, atractivitate scăzută pentru potențiali angajați, ceea ce se reflectă direct în creșterea costurilor și determină scăderea competitivității pe piață.
Activitățile proiectului
Proiectul „Securitate și sănătate în muncă, o premisă pentru competitivitate” cuprinde o serie de activități de informare și publicitate în mediul de afaceri la nivel național, printre care și diseminarea unui set de materiale de promovare a problematicii securității și sănătății în muncă pentru sectorul Horeca. Materialele au fost elaborate de către experții proiectului și cuprind: ghid de sănătate și securitate în muncă în sectorul Horeca, broșura legislativă și fișe informative. Toate materialele sunt special concepute pentru acest sector și vor fi diseminate direct către cele 9.952 de firme din domeniul Horeca începând cu luna iulie 2011.
Materialele cuprind analize ale legislației europene și naționale care reglementează dreptul la securitate și sănătate la locurile de muncă. Se prezintă principiile generale de prevenire statuate pe plan european în Directiva-cadru 391/89, precum și obligațiile punctuale ale angajatorilor în domeniul securității și sănătății în muncă. Un capitol deosebit de important, prin scopul urmărit de acest ghid, îl constituie cel referitor la politicile europene în domeniu. Se trec în revistă principalele politici aplicate în țările europene, în special în cele care au legislație specifică domeniului horeca (Germania, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Spania, Portugalia, Anglia).
Sunt prezentate pe larg riscurile profesionale, generale și specifice sectorului horeca și se evidențiază forma de manifestare a riscurilor, locurile de muncă unde au fost identificate, efecte asupra organismului și măsurile de prevenire elementare.
Partea principală a materialelor cuprinde măsurile de prevenire și protecție a lucrătorilor în scopul desfășurării activității în condiții de competitivitate și siguranță. 
O parte foarte importantă și la fel de utilă pentru managerii și antreprenorii din sectorul horeca este prezentarea unor exemple de bune practici utilizate în diverse țări europene pentru realizarea securității și sănătății în munca în hoteluri, restaurante și firme de catering, în cluburi și baruri, în piscine și bazine de înot.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302