Capcanele renunțării la Regulamentul de Ordine Interioară și la Fișa postului

Capcanele renunțării la Regulamentul de Ordine Interioară și la Fișa postului
person Horeca
access_time_filled

Microîntreprinderile cu până la nouă angajați vor putea ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu aceștia prin acord scris, iar specificarea atribuțiilor postului se va putea face atât verbal, cât și în formă scrisă, la solicitarea angajatului. Pentru operatorii HoReCa, și așa împovărați de biruri și proceduri birocratice, această prevedere pare a fi o mană cerească. Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern, care modifică și completează Legea nr. 53/2003, mai prevede eliminarea obligației microîntreprinderilor de a întocmi un Regulament intern.

Aparent, microîntreprinderile ar avea de câștigat, în primă fază, prin reducerea sarcinilor administrative inutile, proces care poate sprijini potențialul de a menține locuri de muncă, mai ales în actualul context epidemiologic. Fișa postului, foaia de prezență și regulamentul intern vor putea fi completate sau respectate verbal, existând obligativitatea existenței acestora în scris doar dacă angajatul solicită acest lucru în scris. Așadar se elimină toate cele trei documente, iar acestea rămân valabile doar la solicitarea în scris a angajatului către angajator.

regulamentordineinterioara

„Gura de oxigen” poate fi însă un cadou otrăvit pentru angajatori. Și asta deoarece regulile concrete privind disciplina muncii, abaterile disciplinare, sancțiunile aplicabile, regulile disciplinare cu privire la procedura de cercetare disciplinară, criteriile și procedurile de evaluare profesională vor fi doar cele prevăzute în cadrul contractului individual de muncă (adesea standard), fapt care va îngreuna constatarea abaterilor disciplinare și aplicarea sancțiunilor, cu excepția celor prevăzute expres de lege.

De asemenea, concedierea pentru necorespundere profesională va fi imposibilă, procedura prealabilă de evaluare fiind prevăzută exclusiv în Regulamentul de Ordine Interioară sau în contractul colectiv de muncă. Cum multe microîntreprinderi nu au contract colectiv, vor fi legate de mâini și de picioare în stabilirea procedurilor. Același lucru se întâlnește și în privința programului de lucru ori a verificării prealabile a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanelor care solicită angajarea.

Vom întâlni, în viitorul apropiat, litigii de muncă în care salariatul va susține în fața instanței faptul că și-a îndeplinit toate sarcinile pe care angajatorul i le-a stabilit verbal, doar că, potrivit dispozițiilor art. 272 din Codul muncii, angajatorul este cel căruia îi revine sarcina probei, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.

Departe de a fi niște „piedici legale”, fișa postului, alături de regulamentul intern, reprezintă unul dintre documentele cele mai flexibile în stabilirea, derularea și încetarea raporturilor de muncă. Aceste documente sunt purtătoarele autorității angajatorului, ca organizator al activității salariaților și pot fi instrumente extrem de eficiente care conduc la atingerea obiectivelor oricărei întreprinderi.

Eliminarea acestora va da prilejul înmulțirii peste măsură a conflictelor de muncă și a aglomerării completelor specializate din instanțele de judecată, ca să nu mai vorbim de nervii, energia și banii pierduți atât de angajat, cât și de angajator.

Articol scris de avocat Constantin Neacșu, în ediția 103 a revistei Horeca România.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302